Pravidla soutěže
“Vánoční soutěž o dubový jídelní stůl s industriální podnoží!”

Truhlářství Kamil Vedral, 17. 11. 2019
Pořadatel soutěže: Kamil Vedral, Nová 666, Pohořelice, 691 23, IČ: 66542871

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Soutěž je realizována v termínu 14. 11. 2019 – 24. 11. 2019 (včetně uvedených
dnů) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na
sociální síti Facebook.com na stránce Truhlářství Kamil Vedral.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Jak se zapojit do soutěže? Postupujte podle těchto snadných kroků:
1.Dejte “To se mi líbí” na naší facebook stránce Truhlářství Kamil Vedral
2.Dejte “To se mi líbí” tomuto příspěvku
3.Do komentářů napiště váš tip na rozměr této stolové desky?

Účastník soutěže může vložit pouze jeden tip a
komentovat soutěžní příspěvek.

Odborná 3-členná porota, složená ze zástupců pořadatele, vylosuje 1 výherce.
Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním
soutěžícím.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI:
Ten kdo v daném termínu odpoví správně na soutěžní otázku. Bude porotou
vylosován a vyhraje dubový jídelní stůl s industriální podnoží.
Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce Truhlářství Kamil
Vedral nejpozději 25. 11. 2019.
Vyzvednutí výhry lze na provozovně Odrovice 664 64, nebo po domluvě zaslaní
přepravní společností po úhradě poštovného.

5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vstoupením na internetovou adresu Truhlářství Kamil Vedral vyjadřuje účastník
soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si
vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s
jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a
to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách Truhlářství Kamil Vedral. Účastí
v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování
poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu
Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na
webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s
touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.
Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo
na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000
Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje
své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu,
doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí
zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb.
v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem
předepsané formě.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská
díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže)
souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000
Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či
organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací
jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma,
neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na
vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří
a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem
spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.
Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli
práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku.
Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži
si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za
případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v
souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

6. DALŠÍ PRAVIDLA:
V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem
řídí právním řádem České republiky.